Excelakademien.se

- onlinekurser i Excel

Gratis onlinekurs om pivottabeller

Har du liten eller ingen kunskap om Pivot, men vill lära dig mer?

I den här kursen får du en grundläggande introduktion till pivot och hur du kan använda pivottabeller för att analysera stora mängder data. Du kommer att kunna ladda ner datamängden vi använder i kursen med över 10 000 rader, så att du får övning och praktisk erfarenhet av att använda pivottabeller.

Du kommer att lära dig allt du behöver veta för att använda pivottabeller som ett effektivt verktyg!

Fyll i detta formulär så får du kursen direkt! Kursen är gratis.


Du lär dig bland annat..

Grunderna i pivottabeller

En av fördelarna med pivot är att du kan analysera stora datamängder snabbt och effektivt, utan att använda formler.

I den här kursen använder vi 2 dataset med totalt över 10 000 datapunkter, som representerar kundorder. Vi kommer att analysera dessa order med hjälp av pivottabeller.

Du kan ladda ner dessa datamängder för att träna på. På detta sätt får du "kunskapen i fingrarna".

Utsnitt och tidslinje

Med utsnitt och tidslinjer kan du snabbt filtrera dina data. Till exempel kan du hitta den totala försäljningen av "Produkt 1" i januari med 2 klick.

Utsnitt och tidslinjer används mycket för att skapa dashboard, där du får en dynamisk rapport med möjlighet att filtrera ner till detaljerna.

Beräknade fält, gruppering av data, formatering och mycket mer

Du får bland annat lära dig hur du skapar beräknade fält. Ett beräknat fält kan beskrivas som en ny kolumn i din datauppsättning. I den här kursen kommer vi att beräkna provisionen för säljarna.

Det är inte alltid at ens data är korrekt strukturerad, då kan det vara användbart att gruppera datan tillsammans. I den här kursen kommer vi att gruppera säljarna i avdelningar, så att vi får ytterligare en dimension i vår datamängd.

Vi går även igenom formateringen av pivottabeller, så att du får tusentalsavgränsare, anpassade upp/ned-pilar och mycket mer.

Fokus på automatisering och återanvändning

Det är inte nödvändigt att göra samma analyser flera gånger. Med några smarta knep kommer du att kunna återanvända alla dina analyser när du får mer data.

I den här kursen har vi simulerat att vi först får orderdata från första kvartalet, och sedan från andra kvartalet efteråt. Allt vi behöver göra är att uppdatera pivottabellerna, och sedan ingår datan i våra analyser automatiskt. 

Demonstration av Power Pivot

I slutet av kursen får du en demonstration av Power Pivot. Du kommer att se hur du ställer in en datamodell med flera datakällor och hur du använder pivoter för att analysera över flera datamängder.

Över 20.000 deltagare

Vi är mycket stolta över att mer än 20 000 kursdeltagare har gått en av våra kurser sedan vi startade i 2018. Det här är några av reaktionerna vi har fått:

Fyll i formuläret nedan och få tillgång till kursen direkt!